forskningsparken

8. FEBRUAR 2024

Grunnsteinen er lagt

Grunnsteins nedlegging i Forskningsparken Tromsø

Fjerde og siste byggetrinn

Mandag 29.januar 2024 ble grunnsteinen for fjerde byggetrinn i Forskningsparken Tromsø lagt.

– Dette har vært et langsiktig utviklingsløp som bygger opp under vårt samfunnsoppdrag om å bidra til bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i hele Norge, sier administrerende direktør Jan Morten Ertsaas i Siva i en pressemelding.

– Trinnet bygges etter BREEAM-NOR Outstanding. Det blir verdens nordligste bygg med så høy bærekraftambisjon og en viktig del av det grønne skiftet i nord, sier Ertsaas.

Bygget skal stå ferdig i løpet av 2024 og blir fylt med forskning, teknologi, helse, møter, konferanser og arrangement.