forskningsparken

9. JANUAR 2024

Verdens nordligste BREEAM NOR Outstanding

Fremtidens kontorbygg

Forskningsparken Tromsøs fjerde byggetrinn er bygget for fremtiden og tar hensyn til miljø og mangfold. Bygget vil ha de beste standarder på tekniske anlegg og er universelt utformet. Det vil bli et meget godt inneklima med god luft, godt lys, og gode fasiliteter for mat, drikke, trening og komfort.

Bygget vil sertifiseres både til BREEAM NOR Outstanding og BREEAM In-Use International. BREEAM NOR er en norsk tilpasning, og et kontorbygg som sertifisert til BREEAM Outstanding er det høyeste nivået av bærekraft i ett byggeprosjekt.

Byggetrinnet står klart i juli 2024.

3D illustrasjon kontor

Norges mest brukte miljøsertifisering for nybygg og større rehabiliteringer.

En miljøsertifisering dokumenterer at et bygg, anlegg eller område har gjennomført tiltak for å sikre økt bærekraft. BREEAM-NOR er Norges fremste miljøsertifiseringssystem for bygg. BREEAM In-Use (BIU) er et verktøy for å måle, forbedre og dokumentere miljøprestasjoner og helsefremmende kvaliteter i eksisterende bygg.

Two men chatting