Om oss

Forskningsparken Tromsø er en sentral arena for bærekraftig utvikling og vekst i Nord-Norge. Forskningsparken huser i dag et bredt kompetansemiljø hvor Norinnova som Sivas partner står sentralt, og jobber aktivt for å koble forskning med næringsliv, utløse innovasjon- og konkurransekraft og legge til rette for at forskere og gründere lykkes med å løfte sin idé ut i verden.

Forskningsparken består av 3 bygg på til sammen 30 000m2 og utvides sommeren 2024 med «Bygg 4» - et signalbygg for det grønne skiftet i nord, og for Siva. Verdens nordligste bygg klassifisert som BREEAM-NOR Outstanding blir da en del av Forskningsparken.

Forskningsparken har i løpet av tre tiår bidratt til å skape over 1000 arbeidsplasser, og gjennom utvidelsen legges det nå til rette for fremtiden. Ved Forskningsparken møtes likesinnede for å utvikle løsninger med globale muligheter – ingen blir god alene!

Forskningsparken Tromsø

SIVA – Selskapet for industrivekst – er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av innovasjonsselskaper, katapultsentre, innovasjonssentre og industribygg. Siva deler kompetanse og bygger effektive nasjonale nettverk, tett på og sammen med industri og lokalt næringsliv. Nettverket kobler bedrifter til riktig kompetanse, kapital og partnere – til rett tid. Siva er en drivkraft for bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i hele Norge og skal bidra til at ideer blir til industri oftere og raskere.

Siva tilbyr gründere, start-ups, spin-offs, vekstbedrifter med flere kompetanse og møteplasser for utvikling av bedrifter og ideer gjennom et nettverk av innovasjonsselskap, som Norinnova i Tromsø, over hele landet. Her blir bedriftene veiledet, utfordret og koblet sammen med riktig kompetanse, industrielle partnere og kapital til rett tid. Siva legger til rette for at nettverket av innovasjonsselskap tilføres, utvikler og utveksler kompetanse og beste praksis og forsterker innsatsen som Innovasjon Norge, Forskningsrådet, fylkeskommunene og andre bidrar med direkte til bedriftene.

I Forskningsparken Tromsø er det Norinnova som står for drift og vertskap for SIVA.