Historier

I Forskningsparken Tromsø myldrer det av gode ideer, nyheter, produkter, tjenester, gründerånd, samarbeid, møter og fellesskap. La deg inspirere av noen gode historier her.

Grunnsteinsnedleggelse Vibeke taler
Marbio
Grunnstenen blir lagt

Mandag 29.januar 2024 ble grunnsteinen for fjerde byggetrinn i Forskningsparken Tromsø lagt.

Bygget skal stå ferdig i løpet av 2024 og blir fylt med forskning, teknologi, helse, møter, konferanser og arrangement.